Twój pomysł – Twoje zajęcia

Cykl zajęć w jarużyńskiej świetlicy, które przygotowują dzieci jest projektem, który ma na celu pobudzenie dzieci do kreatywnego i twórczego spędzania czasu. Rozwijać ma on  zdolności plastyczne oraz umiejętność pracy w grupie. Ma zaznajamiać uczestników z

Statkiem po Brdzie

Piękne czwartkowe popołudnie, Seniorzy z Niemcza spędzili w  Bydgoszczy. Spotkanie rozpoczęliśmy na Rybim Rynku, gdzie czekał na nas statek o napędzie solarnym. Podczas

I Regionalny Konkurs Wokalny

Dnia 3 czerwca na terenie Parku Nadleśnictwa Żołędowo odbył się I Regionalny Konkurs Wokalny. Pierwsza edycja festiwalu Żołędowo 2017 odbyła się pod nazwą „Śpiewam o miłości”. Pomysłodawcą i głównym organizatorem była Pani Joanna Kanabaj Nowak,

Cyrkowy Dzień Dziecka

Czy duży, czy mały, każdy mógł się zabawić podczas cyrkowego Dnia Dziecka w Bożenkowie. Zabawy i rozmaitości było co nie miara, nie obyło się bez licznych konkurencji, w których nikt nie przegrywał, wspólnych rywalizacji i harców z rodzicami.

Seniorzy w Operze

Seniorzy z Osielska mieli zaszczyt obejrzeć jedną z najwspanialszych dzieł operetkowych Kalmana pt: „ Księżniczka czardasza” napisaną we współpracy z najwybitniejszymi librecistami wiedeńskimi. Arcydzieło w reżyserii Wojciecha

Dzień Dziecka w Jarużynie

Moc wrażeń miały dzieci ze świetlicy w Jarużynie. Zaczęto od przedstawienia  cyrkowego w którym uczestnicy  mieli okazję poznać tajniki sztuczek magicznych  i sami stawali się na chwilę magikami wyczarowując słodkości. W zachwyt wprowadziły wesołe króliczki, które również miały swoją rolę  w zabawianiu publiczności.

Strony