Święto Gminy

Święto Gminy to okazja do wspólnej zabawy i integracji wszystkich mieszkańców naszej gminy.