Świetlica Żołędowo - wokaliści koncertowali w Domu Kultury Modraczek

Artyści śpiewający przy świetlicy wystąpili na uroczystości z okazji Dnia Matki w "Modraczku". Prezes Klubu Seniora Pani Jadwiga Szeliga zaprosiła nasz zespół na tę

szczególną uroczystość. Utwory wykonane przez wokalistów, były przygotowane specjalnie i tematycznie związane z obchodzonym świętem. Koncert wywołał wśród licznie zgromadzonych gości podziw i ogromne wzruszenie.

                                                                                        Joanna Kanabaj - Nowak