Cennik

ZARZĄDZENIE  nr 7/2019

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku

z dnia 05.12.2019

W sprawie cennika wynajmów pomieszczeń i usług świadczonych przez Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku. Cennik obowiązuje od 01.11.2019

Dopuszczamy możliwość negocjacji cen. Uzasadnienie tych negocjacji zapisane będzie każdorazowo w zawartej umowie.
 
Wynajem sal (stawka godzinowa)
Miejsce
Stawka (zł/h)
Sala główna GOK
45,00
Średnia sala GOK
25,00
Mała sala GOK
6,00
Sala główna Maksymilianowo
45,00
Średnia sala Maksymilianowo
25,00
   
   
Sala Bożenkowo
25,00
Sala Jarużyn
25,00
Sala główna Żołędowo
45,00
Sala średnia Żołędowo 25,00
Sala mała Żołędowo 10,00
Sala Niwy-Wilcze
30,00
 
 
Wynajem sal na imprezy:
Miejsce
Rodzaj imprezy
Czas wynajmu
Cena (zł)
GOK
impreza rodzinna
do 24h  
500,00*
GOK
impreza rodzinna
od 24h do 48h
750,00*
Sala główna GOK
bal sylwestrowy
 
900,00*
GOK kluby sportowe z Gminy Osielska   10,00/h
Sala Maksymilianowo
bal sylwestrowy
 
900,00*
Sala Maksymilianowo
wesele
od 24h do 48h
800,00*
Sala Maksymilianowo
impreza rodzinna
do 24h
500,00*
       
       
       
Sala Jarużyn
impreza rodzinna
do 24h
200,00
Sala Jarużyn
bal sylwestrowy
 
300,00
Sala Bożenkowo
impreza rodzinna
 
200,00
Sala Żołędowo
impreza rodzinna
do 24h
500,00
Sala Żołędowo bal sylwestrowy   850,00
Sala Żołędowo
impreza rodzinna
od 24h do 48h
700,00 
Sala Niwy-Wilcze
impreza rodzinna
do 24h
250,00
Sala Niwy-Wilcze
impreza rodzinna
od 24h do 48h
350,00
 
 
Wywieszenie banera reklamowego
Miejsce
Rozmiar
Cena (zł/msc)
GOK
do 2,50 m
80,00
GOK
2,50 m do 5,00 m
100,00
GOK - przedni szczyt
 
130,00
Ustawienie rolapu w GOK i placówkach podległych
  40,00/mc
Maksymilianowo, Bożenkowo,
Jarużyn, Niwy-Wilcze,
Żołędowo
do 2,50 m
50,00
Maksymilianowo, Bożenkowo,
Jarużyn, Niwy-Wilcze,
Żołędowo
2,50 m do 5,00 m
70,00
 
Usługi artystyczne
Rodzaj zajęć
Cena
Koło malucha
150 zł/msc
Koło modelarskie
50 zł/msc
Półkolonie
od 50,00 do 150,00 zł 
Nauka gry na pianinie i keyboardzie
40,00 zł/45 min.
Inne koła
60 zł/msc
 
Ogłoszenie w „Panoramie Osielska”
Rozmiar
Ogłoszenie czarno-białe
Ogłoszenie kolorowe
1 strona
320,00
660,00
1/2 strony
160,00
330,00
1/4 strony
80,00
165,00
1/8 strony
40,00
82,50
Inserting   200
Uwaga: za opracowanie graficzne należy doliczyć 20%