Koncert karnawałowy

Filharmonia Wiedeńska organizuje koncerty noworoczne, GOK koncerty karnawałowe. Jest to rozrywka oparta na kanwie muzyki poważnej, ale podanej w lekki przystępny sposób.

Koncert doczekał się już swoich zagorzałych słuchaczy, a społeczeństwo naszej gminy entuzjastycznie bisami i owacjami na stojąco dziękując wykonawcom.