Pot i łzy

Po półkoloniach przyszedł czas na wakacyjne zajęcia świetlicowe w Bożenkowie. Już pierwszego dnia dzieci zaznały nie lada ciekawych wyzwań.  Pierwszą atrakcją był pobyt w Laser arenie. Tam grupa została wyposażona w migające kamizelki i lasery,  wszystko

po to,  aby w ciemnościach szukać przeciwników i wygrać starcie. Liczyła się dobra taktyka i celność jak w prawdziwym wojsku. Bynajmniej zabawa wycisnęła z wszystkich ostatni pot. Grupa opuszczała placówkę w mokrych koszulkach,  aby przemieścić się do parku linowego. I tam dopiero się zaczęło. Po wstępnym przeszkoleniu  i w całym oprzyrządowaniu rozpoczęło się zdobywanie poszczególnych etapów trasy. Był płacz,  pot  i  jedno zdanie        „ nie dam rady”. Co po niektórzy wołali o pomoc w przytrzymaniu drążków lub lin. Dopiero postawienie nóg na ziemi wywoływało euforie z ukończenia trasy. Po  ukończeniu grupa stwierdziła, iż przejście okazało się bardzo łatwe i następnym razem zdobywają  trasę dużą.

HK