Przedszkole „Słoneczko”

W ostatnim czasie instruktor Świetlicy Żołędowo przekazał dzieciom z przedszkola w Lnianie

zabawki zebrane podczas koncertu świątecznego. Dzieci były nie zwykle uradowane z faktu jak hojnymi darczyńcami okazali się mieszkańcy gminy. Oprócz krótkiej rozmowy z dziećmi i ich opiekunami otrzymaliśmy od najmłodszych specjalne podziękowania w formie imponującej laurki.