Spotkanie wigilijne

Tydzień poprzedzający święta Bożego Narodzenia obfituje w różnych kręgach w spotkania przy wigilijnym stole. 14 grudnia także w Klubie Seniora w Niemczu przygotowano uroczystą kolację. To wyjątkowe popołudnie umiliła nam klasa 2 ze Szkoły

Podstawowej w Niemczu, która przygotowała Jasełka pod opieką katechetki Agnieszki Wielgus i wychowawczyni klasy II Pani Wiesławy Witkowskiej. Po przepięknym widowisku przygotowanym przez Małych Aktorów, głos zabrała przewodnicząca Klubu Seniora Pani Krystyna Lachowska, następnie proboszcz Parafii w Niemczu ksiądz Mirosław Goślinowski, życzył wszystkim cudownych, rodzinnych świąt oraz złożył życzenia Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Pan Marek Manuszewski.  W pięknie udekorowanej świątecznej scenerii, przy zapalonych świecach zebrani złożyli sobie wzajemnie życzenia i połamali się opłatkiem. Po skosztowaniu potraw wigilijnych rozpoczęło się wspólne śpiewanie kolęd.