Zimowisko/półkolonie letnie

Zimowisko i półkolonie letnie, to tradycyjne formy wypoczynku organizowanego od kilku lat przez GOK. Starając się zwiększyć ich atrakcyjność ośrodek kultury organizuje jak najwięcej

wyjazdów w ciekawe dla dzieci miejsca. W ramach tej formy wypoczynku przeprowadzamy również zajęcia z profilaktyki.